Rapporter

HANTVERKSKUNSKAP RÖRANDE SKÅNSK TRÄBYGGNATION PÅ LANDET

Författare Karl-Magnus Melin, timmerman & arkeolog.
Med bidrag av Tomas Karlsson, finsnickare Göteborgs universitet.

 

HANTVERKSKUNSKAP RÖRANDE SKÅNSK BYGGNATION MED LERA PÅ LANDET

Författare Karl-Magnus Melin, timmerman & arkeolog.

 

Den traditionella stråtäckta homejan under perioden 1700- 1900

Författare Therese Melin

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk 27 hp 2013 Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/33666