Byggnadsvård enligt traditionella metoder

Knadriks Kulturbygg
Gränsgatan 19
291 59 Kristianstad
 
Kontor  044- 12 37 73
Ingmar Melin 0708- 670 278
knadriks@gmail.com
 
Kalle Melin 0733-42 52 65
norup125@hotmail.com 

 

 Knadriks Kulturbygg är specialiserat på att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader främst i Skåne, Blekinge och södra Småland.

Vi använder traditionella material, metoder och verktyg.
Timring, taktäckning med halm, vass och stickor (spån) och 
arbeten med lera är vår  huvudsakliga inriktning.
Övriga tjänster:
- Rådgivning och kursverksamhet för att sprida kunskaper för                  bevarande av vårt byggnadskulturarv.
- Upprättande av vårdplaner och åtgärdsförslag.
- Byggnadsarkeologiska undersökningar.
- Dendrokronologisk datering av byggnader i samarbete med 
  Lunds universite

Vi använder traditionella material, metoder och verktyg.

Timring, taktäckning med halm, vass och stickor (spån) och arbeten med lera är vår  huvudsakliga inriktning.


 

Övriga tjänster:

- Rådgivning och kursverksamhet för att sprida kunskaper för bevarande av vårt byggnadskulturarv.

- Upprättande av vårdplaner och åtgärdsförslag.

- Byggnadsarkeologiska undersökningar.

- Dendrokronologisk datering av byggnader i samarbete med Lunds universitet.


Knadriks Kulturbygg har aktivt godkänt medlemsskap i BEVIS (Byggnadsvård i Skåne) bevis.nu