Byggnadsvård enligt traditionella metoder

Knadriks Kulturbygg
Gränsgatan 19
291 59 Kristianstad
 
Ingmar Melin 0708- 670 278
knadriks@gmail.com
 
Kalle Melin 0733-42 52 65
norup125@hotmail.com 

 

 Knadriks Kulturbygg är specialiserat på att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader främst i Skåne, Blekinge och södra Småland.

Vi använder traditionella material, metoder och verktyg.
Timring, taktäckning med halm, vass och stickor (spån) och 
arbeten med lera är vår  huvudsakliga inriktning.
Övriga tjänster:
- Rådgivning och kursverksamhet för att sprida kunskaper för                  bevarande av vårt byggnadskulturarv.
- Upprättande av vårdplaner och åtgärdsförslag.
- Byggnadsarkeologiska undersökningar.
- Dendrokronologisk datering av byggnader i samarbete med 
  Lunds universite

Vi använder traditionella material, metoder och verktyg.

Timring, taktäckning med halm, vass och stickor (spån) och arbeten med lera är vår huvudsakliga inriktning.

 

 

Övriga tjänster:

- Rådgivning och kursverksamhet för att sprida kunskaper för bevarande av vårt byggnadskulturarv.

- Upprättande av vårdplaner och åtgärdsförslag.

- Byggnadsarkeologiska undersökningar.

- Dendrokronologisk datering av byggnader i samarbete med Lunds universitet.

 

Knadriks Kulturbygg har aktivt godkänt medlemsskap i BEVIS (Byggnadsvård i Skåne) bevis.nu 

 

Tisdag 21/5 2019

European Heritage award/ Europa Nostra award har tilldelats den mångåriga restaureringen och dokumentationen av Ingatorps tiondebod i Småland. Kalle Melin från Knadriks kulturbygg ab har varit projektledare. Samarbete har skett med församlingen i Ingatop som äger tiondeboden, Hantverkslaboratoriet, Svenska kyrkan, Göteborgs universitet, Lunds universitet och många andra regionala hantverkare, antikvarier och byggnadsvårdare. Från Knadriks kulturbygg ab har även Camilla Melin medverkat och dokumenterat arbetena och timmerman Henrik Sundahl medverkade även vid praktiska arbeten. Se video på vimeo här  https://vimeo.com/showcase/5991034/video/336288118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Heritage award/ Europa Nostra award 2019